UMOWY

Umowa  POBIERZ application-pdf

UMOWA 30 GODZ DZIECI 2018 2019 – POBIERZ PLIK PDF  /  POBIERZ PLIK DOC

UMOWA 30 GODZ DOROSŁY 2018 2019 –  POBIERZ PLIK PDF  / POBIERZ PLIK DOC

UMOWA-2018-2019 – INDYWIDUALNY MIESIĘCZNY –   POBIERZ PLIK PDF   / POBIERZ PLIK DOC

UMOWA-2018-2019 – INDYWIDUALNY PAKIET 8 LEKCJI –   POBIERZ PLIK PDF   / POBIERZ PLIK DOC

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO). Ze względu na zmiany w przepisach, musimy Cię poprosić o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przedstawiamy zaktualizowane informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanej popularnie, jako „RODO”)

 1. Zgadzam się i akceptuję fakt, że administratorem moich danych osobowych jest: ENGLISH DOLINA KARPIA Izabela Buassa z siedzibą przy ulicy Centralna 172 Łowiczki Zator 32-640
 2. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych powyżej w tabeli w umowie o świadczeniu usług przez ENGLISH DOLINA KARPIA Izabela Buassa
 3. Wyrażam zgodę na podanie opisanych w tym punkcie danych osobowych, które będą przetwarzane zgodnie z podanym w tym punkcie celem. Cel i rodzaj danych: Imię i Nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail potrzebujemy, aby skontaktować się z osobą zainteresowaną zapisaniem się do Szkoły, celem przedstawienia jej oferty Szkoły lub poinformowania o wynikach wypełnionego na stronie internetowej testu kwalifikacyjnego, a gdy wyrazi zgodę, zapisania jej danych w rejestrze grupy osób, w której podejmie naukę języka. Możemy również poprosić o wyrażenie zgody na przesłanie, oferty Szkoły, lub informacji związanych z funkcjonowaniem Szkoły, za pomocą: e-mail, SMS lub MMS. Staramy się, aby pierwszy kontakt z osobą, która przekazała w/w dane odbył się w rozmowie telefonicznej, w niej prosimy o wyrażenie zgody na w/w czynności. Oprócz w/w wymienionych danych możemy również przy zawieraniu umowy szkoleniowej poprosić o podanie adresu zamieszkania osoby podejmującej szkolenie celem wystawienia dla tej osoby faktury za szkolenie. Przekazanie takich danych regulują również: ustawa o rachunkowości i ustawy o charakterze podatkowym.
 4. Wyrażam zgodę na przesłanie przez ENGLISH DOLINA KARPIA Izabela Buassa informacji handlowej (oferty) za pomocą środków komunikacji telefonicznej oraz elektronicznej (w formie wiadomości e-mail) na mój adres email lub podany numer telefonu, którego jestem użytkownikiem.
 5. Dane podaje dobrowolnie.
 6. Podstawą przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, którą osobiście wyrażam.
 7. Zgadzam się, że odbiorcami moich danych są: w/w administrator danych, podmiot zajmujący się obsługą informatyczną administratora danych, zatrudnieni przez administratora danych pracownicy administracji, posiadający upoważnienie do przetwarzania danych.
 8. Zostałam/Zostałem poinformowana/y o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie w opisany w formie wiadomości wysłanej na adres e-mail: szkola@englishdolinakarpia.pl lub poprzez pisemne oświadczenie złożone w sekretariacie English Dolina Karpia ul. Słowackiego 15 Zator pokój 107
 9. Zgadzam się na to, aby moje dane osobowe były przetwarzane do momentu odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy, wówczas dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.
 10. Zostałam/Zostałem poinformowana/y o prawie żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych osobowych mogę skontaktować się z administratorem danych: ENGLISH DOLINA KARPIA
 12. Zostałem poinformowany o prawie: dostępu do treści swoich danych osobowych, prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia zgody, w dowolnym momencie na wyraźne moje wskazanie drogą elektroniczną lub pisemnie, o prawie do wniesienia skargi do Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w skrócie GIODO).
 13. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na publikację moich zdjęć z zajęć, konkursów lub imprez organizowanych przez szkołę na stronie internetowej www.englishdolinakarpia.pl lub na stronie szkoły na Facebooku.