SESJA JESIEŃ 2017

Egzamin

Część pisemna

Część ustna

Rejestracja

Cena standardowa (zł)

KET

1  grudnia (piątek)

24.11-03.12.2017

do 27 października

340

KET for Schools

9  grudnia (sobota) 01.12-10.12.2017 do  3  listopada 340

PET

1  grudnia (piątek) 24.11-03.12.2017

do 27 października

360

PET for Schools

9  grudnia (sobota) 01.12-10.12.2017 do  3  listopada 360

FCE

9  grudnia (sobota) 24.11-10.12.2017 do 27 października 610

FCE for Schools

2   grudnia (sobota) 24.11-03.12.2017 do 27 października 610