Placówki

Dolina Karpia English School posiada placówki w miejscowościach:

ZATOR – Główna siedziba – ul. Słowackiego 15, pokój 107

BACHOWICE – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach

GRODZISKO – Szkoła Podstawowa w Grodzisku

LASKOWA  – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Laskowej

PRZECISZÓW – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ignacego Fika w Przeciszowie

BRZEŹNICA – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzeźnicy

RYCZÓW – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ryczowie

ŁĄCZANY – Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Łączanach

SPYTKOWICE – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach

GRABOSZYCE – Zespół Szkolno-Przedszkolny im.Jana Szklarza w Graboszycach