Kursy dla dzieci (6-12 lat)

NAUKA W SYSTEMIE KLASOWYM

Zajęcia w odbywają się w grupach 4 -8 osobowych i prowadzone są w języku angielskim przez doświadczonych lektorów, którzy z pasją i kreatywnością podchodzą do swojej pracy.

 • Kurs języka angielskiego składa się z 64 lekcji prowadzonych przez cały szkolny rok. Każda lekcja trwa 50 minut.
 • Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.
 • Kurs rozpoczyna się 21 września i trwa do końca czerwca – dwa semestry z przerwą na ferie zimowe.
 • Zajęcia odbywają się w czasie pokrywającym się z harmonogramem zajęć w roku szkolnym 2015/2016 według harmonogramu wyznaczonego przez MEN.
 • Dodatkowo w ramach nauki języka angielskiego na terenie szkole przyprowadzamy i odprowadzamy ucznia do świetlicy szkolnej.  Uczniowie zaraz po obowiązkowych zajęciach szkolnych przyjemnie pożytkują swój czas wolny uczestnicząc w kursie językowym jednocześnie, przebywając cały czas pod „jednym dachem” bez konieczności opuszczania szkoły. Takie rozwiązanie jest ogromnym ułatwieniem dla uczniów jak i rodziców.
 • W naszej pracy korzystamy z komunikatywnych technik nauczania, programów i platform multimedialnych oraz autentycznych materiałów z prasy, telewizji i Internetu.
 • Program kursu realizowany jest w oparciu o bogaty pakiet ambitnych materiałów edukacyjnych z wykorzystaniem najlepszych podręczników do nauki języków obcych.
 • Do dodatkowego wysiłku zachęca system nagradzania KARPIKami – szkolną walutą, którą można wymienić na ciastko w pobliskiej cukierni, lub na książeczkę lub nagrody i pamiątki z Anglii.
 • Wszyscy uczniowie otrzymują certyfikaty ukończenia danego poziomu i opinie o postępach w ciągu roku.
 • Wszyscy nasi kursanci w ramach opłaty za kurs mogą uczestniczyć w:
  Imprezach kulturowych, organizowanych przez szkołę: np. Halloween, Christmas carnival Easter egg rolling, Easter hunt, Thanksgiving Day, Pancake Day
 • Wszyscy nasi kursanci mogą korzystać z:
  – Dodatkowych materiałów przesyłanych internetowo przez lektora w ramach wirtualnej szkoły.
  – Bezpłatnej godziny konsultacyjnej dla nadrobienia zaległości.
  – Biblioteki anglistycznej