Jak uczymy?

Kurs metodą bezpośrednią Direct Method to nowoczesny i szybki sposób nauki języka. W metodzie bezpośredniej szczególny nacisk kładzie się na praktyczną naukę języka obcego. Konwersacje zajmują aż 95% czasu lekcji. Materiał wprowadzany jest w formie licznych pytań i odpowiedzi używając obrazki – w ten sposób poznaje się struktury językowe, gramatykę i nabiera się umiejętności komunikowania w nowym języku. Metoda uczy nie tylko mówienia, ale także myślenia w języku obcym.

Intensywny tryb zajęć pozwala angażować każdego uczestnika i zapobiega dekoncentracji. Tajemnicą skuteczności tej metody są regularne powtórki, od których rozpoczyna się każdą nową lekcję. Dzięki temu słuchacze utrwalają przerabiany materiał i wykształcają u siebie automatyczny odruch odpowiadania w języku angielskim.

Dla najmłodszych Klasa 0 – 3 – Po 20 latach doświadczenia w nauczaniu wreszcie mamy własną książkę, która obejmuje wszystkie podstawy konwersacji z wykorzystaniem fiszek, muzyki, gier, zabawnych ćwiczeń , interaktywne uczenie się – wszystko w jednej lekcji.