Cennik na rok 2020/2021

­

Nowy cennik na rok 2020/2021

CENNIK INDYWIDUALNY – ONLINE / STACJONARNYCH
Cennik indywidualny obowiązuje od 01.03.2021

Lekcja indywidualna stacjonarne / online

1 os. – 75 zł   1 OSOBA – 19 €
2 os. – 90 zł (45 zł x 2) 2 OSOBY – 22 euro (11 € x 2)
3 os. – 120 zł (40 zł x 3) 3 OSOBY – 27 euro (9 € x 3)
4 os. – 140 zł (35 zł x 4) 4 OSOBY – 28 euro (7 € x 4)

CENNIK GRUPOWYCH DOROSŁY – ONLINE / STACJONARNYCH

Koszt jednej lekcji 19,00 zł

Liczba lekcji w tygodniu  2 x 50 min
Ilość osób w grupie: od 5 os.
1 SEMESTR

PŁATNOŚĆ SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)

(30 lekcji) – 550 zł Termin wpłaty:  PRZY ZAPISIE

PŁAT NOŚĆ RATALNA

Rata 1 – 275 zł Termin wpłaty:  PRZY ZAPISIE 

Rata 2 – 275 zł Termin wpłaty: 10 LISTOPADA 

2 SEMESTR

PŁATNOŚĆ SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)

(30 lekcji) – 550 zł – Termin wpłaty: 10 LUTY

PŁAT NOŚĆ RATALNA

Rata 1 – 275 zł Termin wpłaty: 10 LUTY

Rata 2 – 275 zł Termin wpłaty:  10 KWIECIEŃ

NOWY NUMER KONTA !!! 25 8136 0000 0010 2993 2000 0010 

TYTUŁ – KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO – NAZWA STUDENT – KLASA – PUNKT SZKOLNY – STACJONARNIE / ONLINE

CENNIK GRUPOWYCH DZIECI

LEKCJI STACJONARNYCH / ONLINE – HYBRYDOWE

ZATOR / PRZECISZÓW / BRZEŹNICA / POLANKA WIELKA / TOMICE PASZKÓWKA / RADZISZÓW
Koszt jednej lekcji 16,66 zł Koszt jednej lekcji 18 zł
Liczba lekcji w tygodniu

2 x 50 min

Liczba lekcji w tygodniu

2 x 50 min

Ilość osób w grupie: od 5 os.

* W grupach których nie uzbiera sie 5 osób ceny ustalane indywidualnie

Ilość osób w grupie: od 5 os.

* W grupach których nie uzbiera sie 5 osób ceny ustalane indywidualnie

1 SEMESTR

PŁATNOŚĆ SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)

(30 lekcji) – 499 zł + 100 zł opłata startowa *

Termin wpłaty:  PRZY ZAPISIE

PŁAT NOŚĆ RATALNA

Rata 1 – 250 zł + 100 zł opłata startowa *.

Termin wpłaty:  PRZY ZAPISIE 

Rata 2 – 250 zł Termin wpłaty: 10 LISTOPADA 

1 SEMESTR

PŁATNOŚĆ SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)

(30 lekcji) – 539 zł  + 100 zł opłata startowa *

Termin wpłaty:  PRZY ZAPISIE

PŁAT NOŚĆ RATALNA

Rata 1 – 270 zł + 100 zł opłata startowa *.

Termin wpłaty: PRZY ZAPISIE 

Rata 2 – 270 zł Termin wpłaty: 10 LISTOPADA 

2 SEMESTR

PŁATNOŚĆ SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)

(30 lekcji) – 499 zł

PŁAT NOŚĆ RATALNA

Rata 1 – 250 zł Termin wpłaty: 10 LUTY

Rata 2 – 250 zł Termin wpłaty:  10 KWIECIEŃ

2 SEMESTR

PŁATNOŚĆ SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)

(30 lekcji) – 539 zł

PŁAT NOŚĆ RATALNA

Rata 1 – 270 zł Termin wpłaty: 10 LUTY

Rata 2 – 270 zł Termin wpłaty: 10 KWIECIEŃ

NOWY NUMER KONTA !!! 25 8136 0000 0010 2993 2000 0010 

TYTUŁ – KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO – NAZWA STUDENT – KLASA – PUNKT SZKOLNY – STACJONARNIE / ONLINE

Informujemy o dokonanie (OBOWIĄZKOWY OPŁATA STARTOWA – wpłaty w wysokości 100 na cały rok szkolny. Kwota 100 obejmuje: PODRĘCZNIK I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE + Egzaminy wewnętrzne Cambridge, Mikołajki, Impreza naleśnikowa – Pancake Party, Lodziarnia, Sklepik karpikowy, Imprezy szkolne, Costume Party, Piknik rodzinny z rozdaniem dyplomów

CENNIK GRUPOWYCH DZIECI – LEKCJI ONLINE

Koszt jednej lekcji 16.66 zł 
Liczba lekcji w tygodniu 2 x 50 min
Ilość osób w grupie : od 5 os.

* W grupach których nie uzbiera sie 5 osób ceny ustalane indywidualnie

1 SEMESTR

PŁATNOŚĆ SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)

( 30 lekcji) – 499 zł + 70 zł opłata startowa*

+  KOSZT PRZESYŁKI PODRĘCZNIK

Termin wpłaty: PRZY ZAPISIE

PŁATNOŚĆ RATALNA

Rata 1 – 250 zł + 70 zł opłata startowa*.

Termin wpłaty: PRZY ZAPISIE 

Rata 2 – 250 zł Termin wpłaty: 10 LISTOPADA

2 SEMESTR

PŁATNOŚĆ SEMESTRALNE (JEDNORAZOWE)

(30 lekcji) – 499 zł

PŁATNOŚĆ RATALNA

Rata 1 – 250 zł Termin wpłaty: 10 LUTY

Rata 2 – 250 zł Termin wpłaty: 10 KWIECIEŃ

NOWY NUMER KONTA!!! 25 8136 0000 0010 2993 2000 0010 

TYTUŁ – KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO – NAZWA STUDENT – KLASA – PUNKT SZKOLNY / STACJONARNIE/ONLINE

Informujemy o dokonanie (OBOWIĄZKOWY OPŁATA STARTOW A – wpłaty w wysokości 70  na cały rok szkolny. K wota 70  zł wraz z : PODRĘCZNIK I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE +  Egzaminy wewnętrzne Cambridge, Mikołajki, Impreza naleśnikowa – Pancake Party, Lodziarnia, Sklepik karpikowy, Imprezy szkolne, Costume Party, Piknik rodzinny z rozdaniem dyplomów