Cambridge English: Key (KET) – egzamin na poziomie A2 dla młodzieży i dorosłych

Cambridge English: Key (KET) – egzamin na poziomie A2 dla młodzieży i dorosłych

Egzamin ten jest pierwszym z serii egzaminów Cambridge. Poświadcza znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym. Szczególnie polecany osobom uczącym się języka od niedawna, a poszukujących możliwości potwierdzenia swoich umiejętności lub wyjeżdżających do pracy za granicę.

Dostępna jest także wersja dla młodzieży szkolnej 12-16 lat (Key for Schools). Egzaminy są takie same jak dla egzaminu Cambridge English: Key (KET), jedynie zastosowane słownictwo i tematyka są dostosowane do tej grupy wiekowej.

Wiecej informacji

Wiecej informacji

Informacje o egzaminie Cambridge English: Key (KET)

  • egzamin dla osób o poziomie zaawansowania A2 w skali Rady Europy
  • egzamin sprawdza podstawowe sprawności językowe, zrozumienie prostych tekstów, umiejętność porozumienia się w sytuacjach codziennych, stopień zrozumienia krótkich ogłoszeń oraz prostych poleceń ustnych

Struktura egzaminu:

  • Czytanie i pisanie: 1 godzina 10 minut
  • Słuchanie: 30 minut
  • Mówienie: do 10 minut

Dokumenty do pobrania: