Cambridge English: First (FCE) – egzamin na poziomie B2 dla młodzieży i dorosłych

Cambridge English: First (FCE) – egzamin na poziomie B2 dla młodzieży i dorosłych

Egzamin na poziomie wyższym średnio zaawansowanym wyższym (B2). Pokazuje, że potrafisz posługiwać się na co dzień mówionym i pisanym językiem angielskim potrzebnym w pracy lub w nauce. Zwalnia z lektoratów na niektórych uczelniach. Honorowany jest przez wielu pracodawców w kraju i za granicą, instytucje i organizacje. Daje uprawnienia do uczenia języka angielskiego w szkołach podstawowych i przedszkolach (po spełnieniu określonych wymagań formalnych).

Więcej informacji

Dostępna jest też wersja dla młodzieży 12-16 lat  (First for Schools). Egzaminy są takie same jak dla egzaminu Cambridge English: First (FCE), jedynie zastosowane słownictwo i tematyka są dostosowane do tej grupy wiekowej.

Więcej informacji

Informacje o egzaminie Cambridge English: First (FCE)

  • egzamin dla osób o poziomie zaawansowania B2 w skali Rady Europy
  • egzamin sprawdza umiejętność zrozumienia głównych myśli w złożonym tekście, prowadzenia rozmowy na szereg tematów, wyrażania własnej opinii i prezentowania argumentów, umiejętność napisania rozbudowanego tekstu, pisemnego wyrażenia własnego punktu widzenia, przedyskutowania argumentów za i przeciw. Dodatkowo egzamin testuje poprawność i różnorodność stosowanych struktur leksykalno-gramatycznych

Struktura egzaminu:

  • Czytanie i część gramatyczno-leksykalna: 1 godzina 15 minut
  • Pisanie: 1 godzina 20 minut
  • Słuchanie: 40 minut
  • Mówienie: 14 minut

Dokumenty do pobrania