Cambridge English: Young Learners English (YLE) – egzamin dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat

Cambridge English: Young Learners English (YLE) – egzamin dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat

Egzaminy Young Learners English (YLE) sprawdzają znajomość języka angielskiego  uczniów szkoły podstawowej na trzech poziomach zaawansowania: Starters, Movers i Flyers. Testy sprawdzają znajomość zarówno mówionego jak i pisanego języka angielskiego, monitorując jednocześnie postęp dziecka w nauce języka i zachęcając je do dalszej do pracy nad nim.

Cambridge English: Starters – poziom poniżej A1

Pierwszy z trzech egzaminów YLE, sprawdzający rozwój umiejętności językowych dziecka oraz jego swobody w posługiwaniu się językiem angielskim. W prosty i przyjemny sposób sprawdza cztery podstawowe umiejętności. Najczęściej przystępują do niego dzieci w wieku 7-8 lat, które mają za sobą około 100 godzin nauki angielskiego.

W trakcie egzaminu Twoje dziecko będzie musiało:

 • nazwać kolory po angielsku
 • odpowiedzieć na bardzo proste pytanie o sobie
 • napisać jednowyrazową odpowiedzieć na proste pytanie

Struktura egzaminu Cambridge English: Starters:

 • Czytanie i pisanie: 20 minut
 • Słuchanie: 20 minut
 • Mówienie: 3-5 minut

Wynik egzaminu Cambridge English: Starters

Wynik egzaminu przedstawiany jest w ciekawy sposób. Nie ma tutaj ocen typu „zdany” – „niezdany”. Każde dziecko otrzymuje tarcze – maksymalnie 5 tarcz z każdej części testu. Uzyskana liczba tarcz jest następnie przedstawiona na certyfikacie, który dziecko otrzyma po około miesiącu od daty przystąpienia do egzaminu.

Dokumenty do pobrania:

Cambridge English: Movers – poziom A1

 Movers to drugi z kolei egzamin YLE. Jest kolejnym krokiem w monitorowaniu poczynionych przez dziecko postępów w nauce języka angielskiego, sprawdzając jego umiejętności w obszarze czterech podstawowych umiejętności językowych. W tym swobodę posługiwania się angielskim w prostych sytuacjach dnia codziennego. Zachęca do dalszej nauki języka i wzmacnia pewność siebie. Jest też pierwszym poważnym sukcesem w życiu! Przystępują do niego najczęściej dzieci w wieku 8-11 lat, które mają za sobą około 175 godzin nauki angielskiego.

W trakcie egzaminu Twoje dziecko będzie musiało:

 • zrozumieć podstawowe instrukcje w języku angielskim
 • wypełnić prosty formularz lub odpowiedzieć na pytania o sobie
 • odpowiedzieć na pytania i zanotować proste informacje (np. dni tygodnia, czas lub imiona), które usłyszy lub przeczyta w dziecięcym opowiadaniu

Struktura egzaminu Cambridge English: Movers

 • Czytanie i pisanie: 30 minut
 • Słuchanie: 25 minut
 • Mówienie: 5-7 minut

Wynik egzaminu Cambridge English: Movers

Wynik egzaminu przedstawiany jest w ciekawy sposób. Nie ma tutaj ocen typu „zdany” – „niezdany”. Każde dziecko otrzymuje tarcze – maksymalnie 5 tarcz z każdej części testu. Uzyskana liczba tarcz jest następnie przedstawiona na certyfikacie, który dziecko otrzyma po około miesiącu od daty przystąpienia do egzaminu.

Więcej informacji

Dokumenty do pobrania:

Egzamin Cambridge English: Flyers – poziom A2

Egzamin Flyers jest ostatnim, a zarazem najbardziej zaawansowanym, spośród trzech egzaminów YLE. Test ten pokazuje, że Twoje dziecko znakomicie radzi sobie z używanym na co dzień mówionym i pisanym językiem angielskim na poziomie podstawowym. Zwykle przystępują do niego dzieci w wieku 9-12 lat, które w szkole uczą się angielskiego jako drugiego języka od około 2-3 lat i mają za sobą około 250 godzin nauki.

W trakcie egzaminu Twoje dziecko będzie musiało:

 • wytłumaczyć różnice między dwoma opowiadaniami lub obrazkami
 • napisać lub opowiedzieć krótką historyjkę po angielsku
 • zadawać pytania i używać czasu przeszłego

Struktura egzaminu Cambridge English: Flyers:

 • Czytanie i pisanie: 40 minut
 • Słuchanie: 25 minut
 • Mówienie: 7-9 minut

Więcej informacji

Dokumenty do pobrania: